Zajímavosti z kraje

Na Bon Repos se tentokrát nepeklo. Sjeli se sem partneři místního partnerství s Dolním Pojizeřím

Nejen Peče celá země, zámeček Bon Repos, který oblíbený pořad obvykle hostí, přijal ve středu 15. listopadu delegaci mnoha starostů, podnikatelů, neziskových organizací a ostatních partnerů jež se podílejí na rozvoji území. Jednoduše, sjeli se sem partneři místního partnerství s Dolním Pojizeřím z.ú. na Valné shromáždění MAS Polabí a Dolní Pojizeří.

Před čtvrtou odpolední se na zámeček Bon Repos nedaleko Staré Lysé na Nymbursku začali sjíždět hosté.

Všichni příchozí se ihned zapisovali do prezenčních listin a prohodili pár slov s přítomnými zaměstnanci Dolního Pojizeří z.ú. Obdrželi také letáčky s informacemi, drobný dárek od místních producentů a Výroční zprávu za rok 2022 pro domácí prostudování. Jakmile se všichni sešli, přibližně v půl páté odpoledne, mohla začít prezentace.

Do Kalichu znovu přitančil Srdcový král: Jaký je muzikál s hity Elvise?

Všechny hosty nejprve přivítal ředitel neziskové organizace Dolní Pojizeří z.ú., Jindřich Hlavatý. Poděkoval jim, že se zasedání účastní a poté již mohl spustit prezentaci.

Z ní se přítomní hosté dozvěděli, co se dělo v průběhu uplynulé části roku 2023 v Dolním Pojizeří z.ú.

Po úspěšném schválení „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Dolního Pojizeří z.ú. (MAS Polabí a Dolní Pojizeří) na období 2021–2027“ byly v letošním roce schváleny dva Programové rámce, a to rámec OP TAK (Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a IROP (Integrovaný regionální operační program). Díky tomuto kroku je Dolní Pojizeří z.ú. schopno vyhlašovat výzvy a podpořit projekty, které se budou moci realizovat na území 51 obcí a 3 měst.

Některé výzvy jsou již vyhlášeny. Poslední programový rámec SZP (Společná zemědělská politika) je zatím v procesu schvalování.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách (www.dolni-pojizeri.cz).

Knihobudky

Jedním z mnoha projektů je vize Knihobudek do každé obce v území.

Na tento projekt je již podaná žádost o dotaci a uvidí se, jak to vyjde. Držíme jim palce 😊

Důležité výzvy

Velmi důležité byly samozřejmě informace o plánovaných dotačních výzvách, které jsou učeny pro všechny z území Dolního Pojizeří z.ú.

Během prezentace se střídali řečníci, a každý mohl představit svůj dílek práce, jímž přispívá.

Vánoční příběh je novinkou na Netflixu: Kde najdeme kostel, kde se natáčelo?

Mezi stěžejní projekty Dolního Pojizeří z.ú. se řadí MAP ORP Mladá Boleslav, MAP ORP Lysá, Čistá řeka Jizera, Děti svému okolí, Kapsa Dolního Pojizeří a Kraj Rudolfa II.

O catering se postarali studenti z SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Dvě studentky byly přítomny také přímo na akci a postaraly se o to, aby nikomu nic nechybělo.

Akce skončila po šesté hodině. Všichni se odtud rozcházeli s dobrou náladou a obohaceni spoustou nových, podnětných informací.

Tým Dolní Pojizeří z.ú.

 

Související obrázky: