NepropásněteZajímavosti z kraje

MAP Mladá Boleslav: Podpora kvalitního vzdělávání pokračuje!

Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Mladá Boleslav – tento projekt je synonymem pro podporu a rozvoj vzdělávání v našem regionu Mladá Boleslav (pod taktovkou dvou místních akčních skupin – Dolní Pojizeří a MAS SVATOJIŘSKÝ LES). Úkolem projektu je propojovat školy, rodiče, neziskové organizace, zřizovatele a další, kteří mají v rukou nitky k vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání spokojených dětí.

MAP v ORP Mladá Boleslav má za sebou několik etap. Druhá etapa skončila v lednu 2022 a má za tímto účelem na kontě od zahájení činnosti v roce 2016 vypracovaný systém funkčních podpůrných opatření. Dobrou zprávou pro všechny výše zmíněné cílové skupiny je, že tento projekt nezanikne, ale bude pokračovat v rámci MAP III, byť s omezenými finančními prostředky.

Zde je ochutnávka toho, co v projektu MAP II. proběhlo. Základem pro výměnu a sdílení zkušeností pedagogů v našem regionu byla platforma pracovních skupin, která znamenala pro realizační tým cenný zdroj informací. Své zkušenosti mohli zástupci ze škol a školských zařízení sdílet a také se něco nového dozvědět na dvou inspirativních výjezdech v Kácově (listopad 2019) a v Sedmihorkách (září 2021). Mnoho aktivit projekt MAP II. zajistil pro pedagogy, asistenty pedagogů, ale také pro rodiče dětí. Měli možnost se setkávat u zajímavých témat v rámci seminářů či webinářů, které si pod svá křídla vzala sdílená logopedka projektu Mgr. Martina Večeřová.

Podporu školám zajišťovala také sdílená pracovnice v oblasti klima školy a v oblasti nadaní žáci. Tato pomoc školám se rozjela v první vlně Covid—19 ve formě webinářů.

Také proběhlo proškolení v oblast formativního hodnocení, tímto vzděláváním naše pedagogy provázela PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. Dále proběhly dvě Inspirativní letní školy pro peda-gogy MŠ a ZŠ (2020,2021), příměstský tábor pro děti s odlišným mateřským jazykem, Edu Camp pro děti a žáky, mnoho inspirativních exkurzí, scénické čtení Listování, pro veřejnost máme regionální hru „Soutěž s Tondou Výletníčkem“ či Skrytý příběh v Jabkenicích. Dále k tomu můžeme přičíst podporu škol zaměřenou na nákup sdílených pomůcek či mimořádnou všestrannou pomoc realizačního týmu školám v době opakovaného lockdownu z důvodu ko-ronavirové krize. V průběhu roku 2021 se spontánně rozjela podpora školních asistentů či asis-tentů pedagoga mateřských či základních škol v podobě pravidelných setkávání a výměnu zkušeností s lektorkou Mgr. Martinou Večeřovou.

Realizační tým projektu stojí od února letošního roku na prahu třetí etapy, neboť byl na dva roky schválen MAP III. Navzdory limitujícímu rozpočtu se již nyní rýsují zajímavé aktivity, které ocení jak učitelé, tak rodiče.

Školy v ORP Mladá Boleslav jistě uvítají možnost bezplatných výpůjček špičkových didaktických a metodických pomůcek, které nejsou běžně finančně dostupné. Aktivní učitelé se dál budou scházet na půdě pracovních skupin, pro ředitele základních i mateřských škol jsou naplánována společná setkání, to vše za účelem sdílení poznatků a zkušeností. O to totiž v projektu MAP v ORP Mladá Boleslav jde především.

MAP v ORP Mladá Boleslav, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023020

Související obrázky:

Napsat komentář