Zajímavosti z kraje

Ohrožené dítě volá svým chováním o pomoc. ZŠ TGM navštívili zástupci UNICEF, MŠMT a SOFA 

Ve středu 22. května proběhlo ve středočeských Milovicích setkání zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), mezinárodní organizace UNICEF, neziskové organizace SOFA a odborníků zapojených v mezioborové platformě podpory ohrožených dětí, kteří působí v ORP Lysá nad Labem v rámci projektu Signály. Během dvou a půl hodinového jednání se ukázalo, jak zásadní je školní sociální práce a koordinace odborníků podílejících se na pomoci ohroženým dětem. Do projektu Signály realizovaném organizací SOFA s podporou UNICEF je zapojena také Základní škola TGM, která setkání hostila.  

Akce začala v osm hodin ráno, kdy se do školy sjeli zástupci místní samosprávy, sociálních služeb, městské policie a OSPOD, aby společně zhodnotili dosavadní přínos aktivit projektu Signály zaměřeném na včasnou identifikaci a podporu ohrožených dětí.  Mezi hosty byl náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS), milovický starosta Milan Pour (ODS), radní pro školství z Lysé nad Labem Štěpánka Vošická (Lysá nás spojuje). Akce tedy měla i významné politické zastoupení. 

Setkání zahájila paní Lada Flachsová, ředitelka ZŠ TGM, která popsala, jak škole pomáhají vzdělávací aktivity a další formy podpory. Zvláště pak vyzvedla nedávné školení v trauma respektujícím přístupu, ve kterém byla proškolena celá sborovna, nebo například roli školní sociální pracovnice tzv. case managerky, která je ve škole pilotována a zajišťuje podporu konkrétních vytipovaných žáku a jejich rodin. 

Vzájemné poznávání 

Podle zúčastněných odborníků je právě školní sociální práce realizovaná metodou case managementu velmi důležitá, protože jejím prostřednictvím lze komplexně rozkrýt problémy rodiny žáka a hledat jejich vhodná řešení, což potvrzuje i nezisková organizace POINT Milovice a LUMA MB, které jsou také členy mezioborové platformy v ORP Lysá nad Labem.  

Po stopách bouřliváka Brandla v Praze: Dva hotely a »sousedství« s Nerudou

Pro včasnou a efektivní podporu ohroženým dětem je zásadní také koordinace mezioborové spolupráce odborníků ze sociálního, školského a zdravotního segmentu a policie. Účastníci se společně vzdělávají, navzájem poznávají své kompetence a zjišťují, na koho se v mezioborové síti obrátit o radu či pomoc v konkrétních případech ohrožení dětí. 

 „Klíčové je vzdělávání pedagogického sboru v těchto tématech, ale také změna přístupu k dětem,“ zdůrazňuje ředitelka ZŠ TGM Lada Flachsová. 

Národ expertů 

„V oblasti péče o ohrožené děti máme mnoho schopných lidí, jsme národ expertů, každý si precizně piluje svoji dovednost, ale někdo ty osoby musí propojovat, koordinovat, je to kulturní změna a na tu nejsme zvyklí, je zásadní toto propojování podpořit. Druhou kulturní změnou je nebát se mluvit o problému a mít s kým, to se musí dnešní děti naučit, protože ani my jsme to neuměli. V minulé generaci byl pouze tlak na to, že to každý musí zvládnout a o problémech se nemluvilo. Abychom děti ve školách učili, že mohou problémech mluvit a věděly jak, i když k tomu třeba doma nejsou vedeni,“ zdůrazňuje náměstek ministra školství Jiří Nantl ve vazbě na téma včasné identifikace ohrožených dětí a pozici koordinátora mezioborové platformy Signálů. 

Důležitost včasného záchytu ohrožených dětí zmiňuje také radní pro školství z Lysé nad Labem a ředitelka mateřské školy Čtyřlístek, Štěpánka Vošická. Říká, že právě v mateřské škole mají děti 10 hodin denně a vidí interakci s rodiči, které potkávají dvakrát denně. Dokážou tak detekovat děti, které potřebují včasnou pomoc. Právě mateřské a základní školy jsou podle Štěpánky Vošické i Lady Flachsové institucemi, kteří dokážou pro tyto děti udělat nejvíce, když mají kolem sebe síť partnerů, kteří jim v tom pomáhají. 

Dracula, písničky z Olympicu i dvojí život Kratiny: Co nabídne Kultura pod hvězdami na Sychrově?

O tom, že změny jsou velmi potřebné svědčí i aktuální data. „Podle průzkumu neziskové organizace Nevypusť duši by si až 75 procent náctiletých neřeklo o pomoc, i když ví, na koho se obrátit.  Na ohrožené děti nesmíme nahlížet jako na zdroj problémů, ale jako na ty, kterým je potřeba podat pomocnou ruku a vyslechnout, co se jim děje,“ vysvětluje Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace Society for all. 

Vedoucí Kanceláře UNICEF pro řešení uprchlické krize Yulia Oleinik  UNICEF popsala působení v  České republice, kde UNICEF začal intenzivně pomáhat v souvislosti s migrační krizí spojenou s válkou na Ukrajině. Zdůraznila také, že projekty, které v ČR podporují, cílí na podporu všech dětí. Příkladem toho je právě projekt Signály. I UNICEF spatřuje důležitost včasné identifikace a koordinace podpory ohrožených dětí. Role koordinátora mezioborové spolupráce a case managera vidí jako zásadní pozice, které mohou pomoci měnit situaci dětí k lepšímu a podpořit odborníky, kteří s nimi pracují. 

Policisté jako čerti 

Na setkání padlo i mnoho dalších zajímavých poznatků. Například podle zástupce velitele městské policie Milovice Jaroslava Kužela mnoho rodičů popisuje menším dětem policisty jako zlé čerty, kteří si je odnesou, když budou zlobit, a tím mnoho dětí ztrácí k policistům důvěru. „My jim přitom chceme pomoci. Já jsem si u řady z nich vybudoval důvěru díky mému přístupu a preventivním programům, ne zřídka se mi stává, že jdu po ulici a mávají na mě. Některé se chtějí po mém vzoru stát strážníky,“ říká s úsměvem. 

Honem než všechno zničí! Natrhejte si lupinu, pomůžete přírodě

Za přibližně osm měsíců působení má projekt Signály v ORP Lysá nad Labem viditelné pozitivní výsledky, pomohl řadě dětí a nadále poskytuje podporu nejen tamní mezioborové platformě, ale také například školám, nebo neziskovým organizacím působícím v sociální sféře. V ORP Lysá už v rámci projektu proběhl například Veletrh služeb, kazuistický seminář, školení ve facilitaci a práci s komunikační sadou Focus Box nebo seminář na téma Deprese a úzkosti a mnohá další mezioborová setkání a školení v tématech týkajících se podpory ohrožených dětí. Lokální aktéři už si také společné dopracovali lokalizovanou verzi karty KID pro odborníky, pro rodiče i pro děti s uvedením nejčastějších náročných situací, které rodiny v ORP řeší a konkrétními postupy řešení včetně kontaktů na odborníky a služby, kteří jsou v dané situaci připraveni pomoci. Tyto materiály se budou distribuovat do škol a dalších institucí v území.  

 

Přítomní: 

 • Mgr. Jiří Nantl, LL.M. – náměstek ministra školství 
 • Ing. Milan Pour – starosta Milovic 
 • Mgr. Štěpánka Vošická – radní města Lysá nad Labem, ředitelka MŠ Čtyřlístek 
 • Bc. Eva Moliba – referent pro sociální záležitosti 
 • Ing. Jitka Petrová – odbor školství a sportu Lysá nad Labem  
 •  Ing. Kamila Kuchařová – cedoucí odboru sociálních věcí Lysá nad Labem  
 • Jaroslav Kužel – zástupce ředitele městské policie Milovice 
 • POINT Milovice 
 • LUMA MB 
 • Mgr Lada Flachsová, ředitelka ZŠ TGM Milovice 
 • Mgr. Šárka Vozábová, výchovná poradkyně pro první stupeň ŽS TGM Milovice 
 • Ms. Yulia Oleinik – vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR  
 • Ms. Irma Gabriadze – zástupce UNICEF, expertka na ochranu dětí 
 • Ms. Karolina Emanuelova – zástupce UNICEF, expertka na vzdělávání 
 • Ms. Dafina Mucaj – zástupce UNICEF, expertka na zdravotní péči 
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – předsedkyně SOFA 
 • Ing. Tereza Svačinová, Ph.D​. – manažerka projektu​ Signály (SOFA) 
 •  Zuzana Kodrlová Zelenková a Kristýna Hlavatá – koordinátorky mezioborové platformy a case managerky (SOFA) 
Lada Flachsová, ředitelka ZŠ TGM Milovice, Foto: Nikola Ramešová
Lada Flachsová, ředitelka ZŠ TGM Milovice, Foto: Nikola Ramešová
Foto: Nikola Ramešová
Foto: Nikola Ramešová
Jiří Nantl (ODS), náměstek MŠMT, Foto: Nikola Ramešová
Jiří Nantl (ODS), náměstek MŠMT, Foto: Nikola Ramešová

Související obrázky: