Zajímavosti z kraje

Asistenti pedagoga se vzdělávají i o prázdninách. MAP v ORP Mladá Boleslav získal finance na uspořádání letní školy

Ve čtvrtek 24. srpna se v Městské knihovně Mladá Boleslav uskutečnila letní škola pro asistenty pedagoga. Uspořádal ji Místní akční plán Mladá Boleslav a celým dnem účastníky provedla speciální pedagožka Martina Večeřová. Akce začala už v devět hodin dopoledne a zúčastnilo se jí hned 15 asistentů pedagoga z Mladoboleslavska. Šlo o zaměstnance škol zapojených právě do Místního akčního plánu (zkráceně MAP) v ORP Mladá Boleslav, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023020.

Lektorka a speciální pedagožka Martina Večeřová přítomné provedla nejrůznějšími tématy, která se týkají jejich práce. Například jak podpořit žáka ve výuce, který se hůře soustředí, co pomáhá aktivizovat pozornost, jak pomoci žákům s logopedickými obtížemi apod. 

Příklad z praxe

Jedním příkladem za všechny byla práce s chlapečkem, který doma „kraluje“. Takové dítě může mít pocit, že všechno musí být podle něho a je důležité přimět jej nenásilně k tomu, aby během vyučování, dělalo to, co po něm požaduje škola. Podobné chování není u dětí úplně výjimečně a pedagogové i asistenti s ním musí umět pracovat.

Nejsem Ken, hlásí Tomáš Vaněk a zve na narozeninový koncert

Martina Večeřová vysvětlila, že se dítě s určitými dispozicemi narodilo a úkolem pedagogického pracovníka je pomoci mu nejen ve výuce, aby všechno ve škole zvládlo.

Lektorka popsala nejen to, jak s ním pracovat, ale také jak k němu přistupovat.

Letní škola pro pedagogy běžela až do čtvrté hodiny odpolední, přítomné účastnice si řadu věcí a příkladů vyzkoušelo samo na sobě a kdykoli se mohly lektorky na cokoli zeptat.

Dobrá nálada a nové informace

Letní škola tedy zdaleka nenesla jen v duchu „povídání lektora“, asistenti měly připraveny nejrůznější pracovní listy, videa a další pomůcky a materiály. Všechny informace se probraly do hloubky s tím, že se každý mohl kdykoli na cokoli doptávat. Během celého dne, ve školicí místnosti Městské knihovny Mladá Boleslav, která poskytla své zázemí, panovala dobrá nálada a všichni měly velkou chuť učit se něco nového.

Probíraná témata:

Rozvoj myšlení, pozornosti – praktické aktivity s rozvoji žáka
Jak „pomoci“ žákovi s narušenou komunikační schopností ve výuce
Žák s poruchou koncentrace pozornosti ve výuce

Tato akce byla financována z projektu KAP II Středočeského kraje, který je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Autor: Místní akční plán Mladá Boleslav

 

 

Související obrázky:

Napsat komentář