Zajímavosti z kraje

Na besedě s Václavem Mertinem se sešly skoro čtyři desítky lidí

Místní akční plán v ORP Lysá nad Labem a Muzeum Benátecka ve středu 18. května společnými silami uspořádaly besedu s dětským psychologem Václavem Mertinem.

Ten promluvil o výchově v digitální době a o výchově jako takové. Jedním z témat byla také situace českého školství, kdy učitelé podle jeho názoru nemají dostatečnou podporu a chybí jim supervize, které by pedagogům pomohly k utřídění myšlenek a lepším výkonům ve vyučování i s nutnou psychohygienou.

Během akce panovala na zámku v Benátkách nad Jizerou, kde se v prostorách muzea akce uskutečnila, velmi dobrá a přátelská atmosféra. Příchozí byli z řad učitelů, ale také z řad nepedagogické veřejnosti, přišlo i mnoho rodičů, které téma zajímalo.

Václav Mertin nechal prostor i pro diskusi, kdy se zájemci mohli ptát na cokoli, co je zrovna zajímalo a on jim bez problému odpovídal. Všichni si akci moc užili a pan Mertin měl radost z účasti, která byla velmi hojná.

Související obrázky:

Napsat komentář