Zajímavosti z kraje

Otevřeno je v provozu už osmý rok. Místo učitelů má průvodce, místo tříd trojročí

Inovativní Základní školu Otevřeno zatím najdeme ve středočeských Benátkách nad Jizerou (Mladoboleslavsko). O její historii a současnosti jsme si popovídali s panem ředitelem Markem Fajfrem.

 V čem je ZŠ Otevřeno jiná?
V Otevřenu společně s dětmi pracujeme na tom, aby vznikal bezpečný prostor, ve kterém se nikdo nikomu neposmívá, ve kterém nikdo nikoho nenálepkuje, ve kterém je co nejméně strachu a co nejvíce společné radosti. Víme, že jedině v takovém prostředí se člověk smysluplně učí. Je to náročná práce a někdy se samozřejmě něco nepodaří. Kromě bezpečného prostředí a smysluplného učení jsou našimi hodnotami ještě individuální přístup, péče o životní prostředí a optimismus doplněný odvahou.

Byt, který odstartoval vzestup a pád Anny Malé: Kde bydlela hrdinka Sedmi schodů k moci?

Jak dlouho již fungujete?
Naše škola zahájila svůj provoz v září 2016. Letos učíme osmým rokem. Chodí k nám šedesát dětí z blízkého i dalekého okolí. Od začátku máme jak první, tak druhý stupeň. Školu již úspěšně absolvovalo 15 dětí, letos budeme mít čtyři nové absolventy.

Jak byste popsal vaše trojročí?
Nejsme sice montessori škola, ale tento prvek z jejich filosofie jsme si vypůjčili. Celý život přece žijeme ve věkově smíšených společenstvích. Vytvářet umělé skupiny jen podle data narození nemusí být pro učení vždy nejlepší. Proto se naši prvňáčci učí většinu dne společně s druháky a třeťáky atd. Ukazuje se, že jsou to velice přirozené skupiny pro socializaci. Má to samozřejmě i svoje nevýhody. Například částečně tu chybí “neměnný” třídní kolektiv, jak ho známe z našeho dětství. Nebo třeba příprava hodiny klade na průvodce mnohem větší nároky. Musejí umět připravit širokou škálu rozmanitých a různě náročných úloh, úkolů a procvičování.

Výhody ale podle nás rozhodně převažují: možnost pracovat různým tempem (např. v matematice už s dětmi staršími, v českém jazyce ale třeba ještě s dětmi mladšími), podílet se na vrstevnickém učení a hlavně učit se a posilovat sociální vazby napříč školou.

Proč má vlastně Otevřeno průvodce místo učitelů?
K této zdánlivě kosmetické změně jsme dospěli teprve v loňském školním roce. Roli našich dospěláků totiž vnímáme mnohem šířeji než jako někoho, kdo “učí”. Představte si sebe na zájezdu do nějaké vám neznámé, exotické země. Jak si představujete ideálního průvodce či průvodkyni? Průvodce je někdo, kdo vás chce zavést do míst, které sám dobře zná a která má rád. Zná tam různé nástrahy a nebezpečí. Upozorní vás na náročná, ale i krásná místa. Někdy vám dá rozchod a nechá vás bádat na vlastní pěst, někdy ví, že je lepší se ho pevně držet. Musí znát dobře také svoje cestovatele (u nás tedy učící se děti), kterým dokáže doporučit výpravy do světa poznání přímo na míru. Umí se dívat na situaci očima cestovatelů začátečníků, ale poradí a podpoří i zkušené světoběžníky. Ví, co si zabalit na cestu. V krizi zůstává v klidu. Je nejen odbornou, ale i psychickou a sociální podporou. Tak vnímáme roli našich „učitelů“.

Gobi se otevírá veřejnosti! Mrkněte také na olgoje chorchoje

Chystáte teď někdy den otevřených dveří?
My máme den otevřených dveří vlastně pořád. Pokud by se k nám chtěl někdo podívat a dohodne se s námi předem, tak bude vítán. Zajímavé bývají pondělky, kdy ráno v devět probíhá celoškolní kruh, na kterém se zpívá, někdy tancuje a probírá se, co nás čeká v následujícím týdnu. Kruh vedou děti. Následují koleje, což jsou skupiny dětí a průvodců, kteří ve škole přebírají odpovědnost za nějakou reálnou činnost: předcházet konfliktům, vymýšlet, plánovat a vařit zdravé svačinky, zalévat květiny a krmit školní zvířata nebo např. pracovat se školníkem na drobných kutilských úkolech. Během pondělka zažijete také shromáždění, což je celoškolní parlament rozhodující o důležitých dohodách vzájemného soužití. Toto pondělí jsme např. debatovali nad návrhy koleje Zvěřinec, jaká zvířata si do školy pořídíme.

Přijímáme děti nejen do první třídy, ale i do vyšších ročníků. Oficiální zápis proběhne 17. a 18. dubna 2024. Prosím zájemce, ať sledují náš web www.zsotevreno.cz, případně facebookové a instagramové stránky, kde se objevují aktuální informace o pestrém dění ve škole včetně našeho plánovaného stěhování

Škola se bude stěhovat?
Ano. Rozhodli jsme se od příštího školního roku změnit působiště a najít místo, které bude v souladu s našimi hodnotami a kde budeme moci dále růst. Chceme, aby možnost chodit k nám do školy mělo ještě více dětí. V dohledné době plánujeme založit také hodnotově navazující střední školu. Stěhovat se budeme do Dlouhé Lhoty u Mladé Boleslavi.

Na jaké střední školy se hlásí vaši žáci a máte informace o tom, jaký pro ně byl přechod z inovativní školy do běžné státní?
Naši absolventi chodí na různé školy, od víceletých a čtyřletých gymnázií po odborné střední školy.  Vracejí se k nám, ořádáme s nimi setkání a mapujeme jejich další životní osudy.

Přechod na střední školu je náročný pro všechny děti, nejen pro děti z inovativních škol.

Víme, že naši absolventi i od střední školy chtějí, aby jim dávala smysl. Mohou být pak samozřejmě někdy zklamaní, že ani samotný učitel na střední škole smysl v tom, co učí, třeba nevidí.

Další věc, která mě v rozhovorech zaujala, byla, že se naši absolventi na středních školách snaží navazovat vztah nejen se spolužáky, ale také s pedagogy, jak jsou na to zvyklí od nás. Diví se třeba, že spolužáci pořád mluví o škole a o učitelích povrchně a negativně. Naši absolventi tak příkří nejsou. Nadále totiž hledají parťáky na své cestě za poznáním.

Kvíz: Vyzkoušejte si své znalosti ze seriálu Jedna rodina

Jak byste se představil našim čtenářům? Kde jste pracoval před ředitelováním?
Po studiích na Karlově Univerzitě jsem učil dvanáct let na státním víceletém gymnáziu v Praze. Během covidu jsem tohle teplé místečko opustil a vrhl se do dobrodružné výzvy: dva roky jsem byl průvodcem ve velice inovativní soukromé střední škole.

Mám tedy čtrnáct let pedagogické praxe. To sice zní jako dlouhá doba, ale uvědomuji si, že spíše než tyhle pracovní zkušenosti mě mnohem víc v tom, kdo jsem a jak učím, ovlivnil skauting. Skautoval jsem od druhé třídy, později vedl družinu a krátce oddíl, jezdil jsem na výpravy a tábory. Měl jsem štěstí na fantastického vedoucího, který mě (společně se svou manželkou, učitelkou výtvarné výchovy v tamní ZUŠ) prakticky naučil to, co by mi žádná pedagogická fakulta nedala: že všechny děti zvládnou opravdu velké a náročné věci, když se jim dá důvěra, odpovědnost a permanentní laskavá podpora. 

Je hodně náročné, když se z učitele stane ředitel školy?
Se zkušeností ze státní školy bych si na roli ředitele nikdy netroufnul a asi bych doživotně učil. Měl jsem ale i tentokrát ohromné štěstí na setkání. Právě ty dva roky v inovativním prostředí střední školy jsem na vlastní oči viděl smysluplné, lidské a zároveň profesionální řízení školy. To se teď snažím napodobovat ve svém vlastním ředitelování.

INFOBOX:

Základní škola Otevřeno se zatím nachází v Benátkách nad Jizerou. Školní rok 2024/2025 ale zahájí v Dlouhé Lhotě u Mladé Boleslavi. Dětem nabízí příjemné kreativní prostředí tak, aby zde všichni mohli s radostí rozvíjet vztah k místu, kde žijí, vzájemné vztahy, a své znalosti, dovednosti a postoje. Škola má první i druhý stupeň, je od svého počátku akreditovaná u MŠMT. Do školy aktuálně chodí 60 dětí z blízkého i dalekého okolí.

Hodnoty školy:

Bezpečné prostředí.

Individuální přístup.

Smysluplné učení.

Péče o životní prostředí.

Optimismus a odvaha.

Související obrázky: