Zajímavosti z kraje

Veletrh služeb spojil lidi napříč obory. Sdíleli své potřeby i dobrou praxi 

 

Začátkem roku uspořádala nezisková organizace Society for all v rámci projektu Signály dvouhodinové setkání odborníků z různých oblastí – Veletrh Služeb. Odborníci se spojili ve snaze chránit ohrožené děti, identifikovat jejich potřeby včas a posilovat spolupráci napříč obory. 

V Podkroví radnice v Lysé nad Labem, kde se akce uskutečnila, se sešli zástupci devatenácti organizací a představili se během pětiminutových medailonků. Všichni zmínili co dělají, co mohou ostatním nabídnout i to co a koho potřebují ke své práci.  

Zásadní bylo vidět se naživo 

Důležité pro ně bylo sdílení a to, že se mohli s ostatními vidět naživo. Většinou se znají hlavně díky mailové komunikaci, či telefonátům, osobní kontakt je ale nadevše, což si všichni uvědomují a několikrát to během odpoledne zmiňovali. Nejčastěji to zaznívalo z úst organizací ze sociálního sektoru. 

Aristokratka pro seniory levněji. Už příští týden v Boleslavi

Na akci ale zdaleka nebyl přítomen pouze sociální sektor. Přišla například také porodní asistentka za zdravotnické odvětví, mnoho zástupců škol a dokonce i školek, nebo Městské policie Milovice. 

Důležitá spolupráce s městkou policií

Mimochodem spolupráce mezi městskou policií a základními školami je velmi důležitá. Školy z ORP Lysá nad Labem si ji velmi chválí. Stejně jako zástupci městské policie, k nimž mají děti díky jejich preventivním programům velkou důvěru a nebojí se jim běžně chodit svěřovat. 

Spolupráci mezi všemi sektory aktuálně prohlubuje také projekt Signály, což si odborníci velmi pochvalují.  

Po skončení akce se řada odborníků ještě zdržela aby si popovídala se zástupci neziskové organizace Society for all, ale také mezi sebou navzájem. 

Loupežník srdcí Lambora a kombinace realismu a magie: Jaká je vinohradská Balada pro banditu?

 

 

Související obrázky: