Zajímavosti z kraje

Každé dítě může vysílat signály ohrožení. Organizace SOFA nově působí také v Lysé a ve Slaném.

Projekt Signály je kromě Ústeckého kraje nově také v kraji Středočeském, za úkol má včasnou identifikaci a podporu ohrožených dětí a rodin. Z Mostu se nyní rozšiřuje mimo jiné do ORP Slaný a Lysá nad Labem, kde aktuálně lokální koordinátoři sestavují mezioborovou platformu odborníků za účelem dotváření nástroje karty KID a budování mezioborové spolupráce. 

Projekt Signály začal v Mostě. A v letošním roce se šíří republikou nejen do dvou zmiňovaných středočeských destinací, ale také do Litvínova, Chomutova a na Moravu. 

Vánoce letos začínají dřív: Melodie ze Sám doma či z Lásky nebeské rozezní Kongresové centrum

V každém ORP, kam se Signály rozrůstají začínají pracovat koordinátoři mezioborové platformy a case manager. Koordinátoři aktuálně sestavují mezioborové platformy, které společně dotvoří takzvané karty KID (proklikávací odkaz) a svolají i další akce za účelem podpory mezioborové spolupráce, například veletrh služeb či kazuistické semináře pro mezioborové publikum.

Mezioborová spolupráce 

To ale není zdaleka všechno, odborníci z různých odvětví (školství, vnitro, oblast sociální a zdravotnictví) budou moci sdílet také dobrou praxi, či připomínky. Společnost Society for All (SoFa), která je realizátorem projektu Signály, spolupracuje se čtyřmi ministerstvy (školství, zdravotnictví, sociální věci, vnitro) na tématu sjednocení indikátorů ohrožených dětí a jednotném postupu, jak jednat, když je ohrožené dítě identifikováno.

Novinka v řidičácích L 17, to jsou mentoři, škola hrou i tvrdší bodový systém

To všechno projektu dodává na váze a pomáhá v rozvíjení veškerých aktivit, i k lepší a rychlejší pomoci tam, kde je potřeba, tedy ohroženým dětem a jejich rodinám, které mohou být ošetřeny ze všech stran a s maximální péčí. Podněty „zdola“ tedy mohou jít přímou cestou k politikům. 

Nikdo se nebude dublovat 

V Lysé (a Milovicích, které pod Lysou spadají) je nyní platforma už v podstatě sestavena. Zapojují se zástupci státní i městské policie, škol, organizací sociální péče, neziskového sektoru, OSPODu a tak dále… Někteří vyslovili obavy, že se Signály budou dublovat s činností Semiramisu, či Respondea, to však rozhodně není plán projektu. Signály mají za úkol stávající organizace a setkávání doplňovat, rozvíjet spolupráci, kde je zapotřebí a vzájemně si s ostatními pomáhat.  Platforma se v Lysé poprvé sejde 31. října.

Související obrázky: