Dušičky versus Halloween, aneb jak tradičně uctít zesnulé

Dušičky, nebo také Svátek zesnulých, je dobou, kdy si připomínáme zemřelé návštěvou hřbitovů a zapálením svíček. Díky tomu je ve večerních hodinách 2. listopadu vidět plápolající světlo i přes hřbitovní zdi a svou atmosférou přivolává klid a ticho do blízkého okolí. Prožívání tohoto svátku se v průběhu let mění. Dnes již málokdo ví, že v tento den bylo zvykem naplnit máslem lampu na olej, aby si duše pálené v očistci mohly svá zranění tímto máslem potřít, a večer se příbuzní napili studeného mléka, aby se tyto duše ochladily. Hospodyňky pekly pečivo ve tvaru kostí, kterým se obdarovávali žebráci před kostelem, či koledníci, kteří obcházeli domy.

Dušičky nejsou jediným podzimním svátkem uctívajícím zemřelé. Slaví se den po Slavnosti Všech svatých, která původně probíhala v květnu. Později byla přesunuta, aby nahradila pohanský konec roku, Samhain. Oslava Keltského konce roku připadala na noc z 31. října na 1. listopadu a byla to doba, kdy byla hranice mezi světem živých a mrtvých prolomena a duše zesnulých mohly projít skrz.

V době Samhainu lidé prostírali u večeře i pro své zesnulé, a ve vyřezávané řepě vystavovali svíčku za oknem, aby svítila na cestu bloudícím duším. Samhain byl také časem, kdy se lidé chránili před zlými duchy pomalovaným obličejem a nošením potrhaného oblečení.

Z Keltského Samhainu vychází také další svátek, který se slaví 31. října v anglosaských zemích, zejména v USA. Tímto svátkem je Halloween. Při Halloweenu je zvykem umisťovat svíci do vyřezané dýně a v převleku obcházet domy a koledovat o cukrovinky. Název Halloween vychází z anglických slov All Hallow Even, neboli předvečer Všech svatých.

Halloween není u nás běžně slaveným svátkem, ale i v našem okolí si lidé rádi vydlabávají dýně a vystavují je za okny, či u vrat. Někteří z mladší generace oslavují tento večer v maskách a kostýmech a často není nouze o zajímavě upravená jídla a nápoje, které napodobují mystické bytosti, části těl, nebo duchy. Zatímco mnozí lpí na obyčejích a oproti Halloweenu upřednostňují klasické dušičky, jiní tyto změny vítají jako příjemné zpestření. A kdo ví, možná že za pár let, dojde k ještě užšímu spojení těchto svátků.   

Jeden myslel na “Dušičky versus Halloween, aneb jak tradičně uctít zesnulé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *