Volný časZajímavosti z kraje

Znáte koniklec? Už raší!

První vycházky za konikleci, nová publikace, soutěž, odborná konference či putovní výstava. Přinášíme aktuality kampaně Českého svazu ochránců přírody Rok konikleců.

Navzdory současnému ochlazení již na jižní Moravě vykukují ze země první poupata koniklece velkokvětého, oznamující příchod jara. A naplánovány jsou i první vycházky za konikleci. Nejbližší procházka bude 12. března na brněnský Kamenný vrch (pořádá Rezekvítek), v sobotu 25. března se pak uskuteční hned dvě.

Budou vycházky

Taktéž v Brně na Stránské skále (pořádá AOPK ČR) a v přírodní památce U Strejčkova lomu na Olomoucku, na jedné z nejseverněji položených lokalit této krásné květiny u nás (pořádá ČSOP Alces). Další vycházky, zatím bez přesně určených termínů, jsou plánují ochránci přírody na Prostějovsku (pořádá ČSOP Iris).

Po republice se rozběhla putovní výstava o koniklecích. Dva bannery, představují jednak všechny druhy konikleců rostoucích planě v ČR a jednak jejich ohrožení a možnosti ochrany. Už nyní a až do konce dubna můžete tyto bannery možné spatřit v Domě přírody Moravského krasu. Od 23. března do 5. dubna budou vystaveny v Podorlickém ekocentru v České Třebové, od začátku dubna po celou sezónu v Bečovské botanické zahradě, postupně i na řadě dalších míst (kalendář má v tuto chvíli 14 položek).

ČSOP Hořepník vydal publikaci Koniklece České republiky. Autoři Josef Komárek a Jaroslav Podhorný ve spolupráci s řado dalších kolegů z akademické sféry i „terénu“ soustředili na 30 stránkách řadu zajímavých informací o všech u nás rostoucích druzích konikleců. Ty doplnili sedmi desítkami krásných fotografií a mapkami rozšíření jednotlivých druhů. Publikace bude po naskladnění k zakoupení na e-shopu ČSOP (https://obchudekcsop.cz/produkt/koniklece-ceske-republiky/).

Koniklecová soutěž

Stejný tým připravuje ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a v Brně na 28. března odbornou konferenci „Koniklece na Moravě a jejich ochrana“.

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP vyhlašuje výtvarně literární „koniklecovou soutěž“. Jak se do soutěže zapojit? Vytvořte vlastní kresbu, malbu, výrobek či text s tematikou konikleců nebo mapu některé lokality planě rostoucích konikleců a svůj výtvor zašlete ho do konce srpna v podobě fotografie nebo PDF souboru na adresu soutez.smop@csop.cz. Soutěž je určena primárně dětem, ale zúčastnit se může každý. Podrobnější informace na www.mopici.cz/rok-koniklecu.

Rok konikleců vyhlásil Český svaz ochránců přírody s cílem upozornit veřejnost nejen na tyto krásné a ohrožené rostliny, ale jejich prostřednictvím i na nutnost ochrany stepí a lesostepí v naší krajině. Informace o všech probíhajících i připravovaných aktivitách lze nalézt na webu www.rokkoniklecu.cz.

Související obrázky:

Napsat komentář