Zajímavosti z kraje

V Lysé končí projek MAP III. Napomohl školám nejen k lepšímu sdílení

Po dvou letech v Lysé nad Labem končí projekt MAP v ORP Lysá nad Labem. Jeho zaměstnanci zároveň připravují návazný projekt.

V jeho průběhu paralelně běžely čtyři pracovní skupiny a to pro matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, rovné příležitosti a pro financování.

Jejich členové po celou dobu projektu spolupracovali i na osobní úrovni a pustili se do řady dobrovolných aktivit. Členové pracovních skupin jsou z různých škol v ORP Lysá nad Labem, což vede také ke vzájemné inspiraci.

Mnoho z nich si chválí také častější vzájemný kontakt, který vede i ke zlepšování komunikace a další meziškolní spolupráce.

Na Bon Repos se tentokrát nepeklo. Sjeli se sem partneři místního partnerství s Dolním Pojizeřím

Důležité bylo i síťování mezi školami, poznaly se vzájemně v rámci regionu, MAP v ORP Lysá nad Labem se rozeběhl natolik, že stojí o zapojení do návazného projektu i další školy, které v původním projektu nebyly zapojeny. Kromě toho se podařilo navázat dobrou spolupráci také s místními neziskovými organizacemi.

Stěžejní byla březnová setkání se zástupci mateřských, základních škol a zřizovately, kdy proběhlo Setkání nad akčním plánováním pro aktivity na roky 2024 a 2025.

 

Související obrázky: