NepropásněteVolný časZajímavosti z kraje

V lednu do Muzea. Těšte se na besedu s Ivem Harákem

Muzeum Benátecka vás zve 25. 1. od 17 hodin na besedu se spisovatelem Ivem Harákem, který v současné době působí jako vysokoškolský učitel na katedře českého jazyka a literatury Univerzity v Hradci Králové. Co je vlastně literatura? Jak se liší literatura starší a současná, celonárodní a regionální? Je literatura služba? A kdo o ní rozhoduje? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte na dalším setkání v muzeu. Akci hudebně doprovodí benátecká schola. Vstupné: 50 Kč

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.

Literární kritik a historik, vysokoškolský učitel, básník a prozaik Ivo Harák se narodil 4. 11. 1964 v Brně. Vystudoval český jazyk a občanskou nauku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; na Filozofické fakultě téže univerzity absolvoval v roce 2002 doktorské studium (prací o Zdeňku Rotreklovi). Vyučuje na katedře českého jazyka a literatury Univerzity v Hradci Králové. Vydal šest básnických sbírek, prózu Meziřečí (2009), dvě knihy literárněhistorických a kritických studií Nepopulární literatura (1999) a Býýýt odněkud (2010) a monografii Zdeňka Rotrekla Básník a jeho čas (2011). Donedávna žil v Benátkách nad Jizerou.

Témata besedy

Literatura před rokem 1989 a literatura dnes, literatura celonárodní a tvůrcové regionální, literární kánon a jeho proměny/aktualizace, literatura jako služba (někomu či něčemu) a literatura jako svobodná lidská činnost, co je to vlastně ona literatura a kdo o ní rozhoduje.

Související obrázky:

Napsat komentář