Zajímavosti z kraje

Nová zahrada školky Sluníčko z Milovic bere dech. Pojďte sem nahlédnout

Mateřská škola Sluníčko v Milovicích na Nymbursku má novou zahradu. Místní akční plán v ORP Lysá (MAP) do Sluníčka sezval ředitelky ostatních školek zapojených do projektu, aby si společně popovídaly a samozřejmě také proto, aby se na nově zrekonstruovanou zahradu mohly zástupci ostatních mateřin podívat.

Akce byla vydařená, paní ředitelka Sluníčka Soňa Růžičková účastnice přivítala a pohovořila o tom, jak nová vizáž jejich zahrady vznikala.

Poté už následovala prohlídka vlastní zahrady. Zahrada je navržena téměř pro tři stovky dětí, je proto rozlehlá a dostatečně prostorná. Před revitalizací byla zahrada koncipována jako 11 samostatných herních oválů, kde měly děti k dispozici  11 totožných klouzaček a 11 pískovišť pro všech jednáct tříd.

Touhou dětí a celé školky bylo obnovit zahradu tak, aby byla dostatečně rozmanitá, děti co nejvíce rozvíjela a poskytovala dostatečné množství pestré a vhodné zeleně a školka tak mohla děti během celého roku vést k péči o životní prostředí a ekologické výchově.

V okamžiku, kdy skončila životnost původního vybavení zahrady, se p. ředitelka chopila moci a začala intenzivně spolupracovat se zřizovatelem školy Městem Milovice a se zahradním ateliérem Living in green, s.r.o. , který s celým nově vznikajícím projektem pomohl. Celá revitalizace trvala více než půl roku. Nyní jsou na zahradě různorodé herní prvky z akátového dřeva, jejichž dodavatelem se stala firma TR Antoš. Děti si nové prvky velmi užívají, vedou je k výborné obratnosti a fyzické kondici.

Nově děti mohou využívat také terénní val třeba k válení sudů, k lezení, v zimě k bobování a klouzání, dále do kopce zabudovaný amfiteátr s venkovní učebnou, k dispozici jsou jim také dvě kutiště, ohniště, venkovní kuchyňka z palet s opravdickými hrnci, kaskádovité vodní prvky, mlhoviště, bylinková zahrádka se záhonky a kompostéry pro jednotlivé třídy, nebo třeba hmyzí hotely a mnoho dalšího. Zastínění zahrady v letních měsících zajišťují vzrostlé stromy, vrbový tunel s týpí, které zde zůstaly zachovány. Nově byly vysazeny další ovocné stromy jako třešeň, broskvoň, jabloň a vlašský ořech.

Ředitelky ostatních školek byly z prohlídky nadšené a považovaly ji za inspirativní. Projekt komplexní rekonstrukce pro enviromentální vzdělávání – MŠ Sluníčko Milovice byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 435 426 korun, výše příspěvku SFŽP ČR byla 370 112 korun, výše příspěvku žadatele pak 65 314 korun (informace pchází z webu Města Milovice).

315227311_540453954084351_6626414309048879179_n

Obrázek 1 z 31

Související obrázky:

Napsat komentář