Zajímavosti z kraje

LEADERFEST nakonec bude. Covid ho ale dvakrát zrušil

Už v příštím týdnu se v Kutné Hoře odehraje akce celorepublikového významu LEADERFEST. Jde o již jedenácté tradiční setkání zástupců místních akčních skupin, přátel a příznivců rozvoje českého venkova. “Dá se říct, že se jedná o festival úspěchů metody LEADER, což je hlavní moto LEADERFESTu,” popsal za organizátory ředitel Dolního Pojizeří a člen výboru Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje, Jindřich Hlavatý.

LEADERFEST je podle Hlavatého velmi přínosný nejen z hlediska místních akčních skupin, ale právě všech, kdo na venkově žijí. “A to je většina národa. Na akci probíhají workshopy, na kterých jsou účastníkům představovány úspěšné projekty, které se díky místním akčním skupinám, nebo přímo místními akčními skupinami podařilo realizovat. Další den pak jsou naplánovány exkurze účastníků přímo na místa realizace těchto úspěšných projektů,” popsal Hlavatý.

Účastníci si tedy vzájemně sdílí příklady své dobré praxe. S nimi pak odjíždějí do celé republiky – domů. Úspěšné projekty pak mohou „zopakovat,“ vylepšovat a rozvíjet ve svém regionu.

V přípravě akce ale také zaúřadovala epidemie koronaviru. LEADERFEST bylo dokonce nutné několikrát odložit. “Nejprve to mělo být na jaře 2020, ale kvůli koronaviru a opatřením byla akce odložena na podzim. Následně na podzim se situace opakovala a tak teprve nyní je možné letošní ročník realizovat,” vysvětlil Jindřich Hlavatý.

Náročná je i logistika. Workshopy se totiž konají na 6 různých místech v Kutné Hoře a exkurze mají 5 různých tras.

Samotná příprava pak podle organizátora trvala téměř půl roku, přičemž poslední dva měsíce byly velmi intenzivní.

——————

Metoda LEADER je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie od roku 1991. Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Metoda je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a to na základě principu zdola-nahoru.

Související obrázky:

Napsat komentář