Zajímavosti z kraje

Bez zdí a mříží. Rodiny navštívily odsouzené v klidnějším prostředí

Otevřená věznice Jiřice uspořádala spolu s neziskovými organizacemi v prostorách okrasné zahrady Den s rodinou pro odsouzené a to v sobotu 2. září. Vybraní vězni se mohli vidět se svými blízkými v neformálním prostředí bez zdí a mříží.

Součástí Otevřené věznice Jiřice je také venkovní okrasná zahrada, která nabízí zeleň, dětské hřiště, posezení, ale třeba i venkovní jezírko. Odsouzení sem rozhodně nechodí běžně. Toto místo je určené pro například setkání s rodinou, které tu právě v sobotu probíhalo.

Děti si mohly užít několik stanovišť s programem. Většinou měly k dispozici nejrůznější výtvarné techniky, které si nejmladší účastníci rodinného dne mohli osvojit. Mne zaujaly například obrázky, které děti vytvářely pomocí lepidla a korálků.

Plstění vlny

Velmi zajímavá byla také práce s vlnou. U tohoto stanoviště byly zaměstnankyně České zemědělské univerzity (ČZU), které za odsouzenými dochází v rámci projektových aktivit i normálně během roku. Součástí areálu jsou totiž také ovce, o něž se trestanci starají. Ty je zapotřebí, mimo dojení, také stříhat a vlnu dále zpracovávat.

Vernisáž výstavy Romana Pavlíka se uskuteční již ve čtvrtek

 

Aby odsouzení mohli z vlny vyrábět nejrůznější předměty, musí ji předem připravit, vyprat, pročesat a obarvit. Na rodinném dni dámy z ČZU děti učily suchému plstění, kdy pomocí jehly vykouzlily předměty nejrůznějších tvarů vhodné třeba jako přívěsky na klíče. Pomocí mokrého plstění zase dětem předváděly, jak vlnu přichytit na mýdlo. Výsledkem toho je výrobek vhodný nejen na mytí těla, ale i na mytí silně znečištěných rukou třeba místo Solviny. Skvělé bylo samozřejmě také například loutkové divadlo.

Společně strávený čas

Odsouzení během rodinného dne také mohli se svými dětmi trávit čas na dětském hřišti, nebo jen tak posedět s něčím dobrým „na zub“ a v klidu si povídat.

Účastníci akce si mohli užít i další program, kdy si například s pracovnicemi Odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) vyrobily obraz, na němž každý zanechal otisk prstu se svým jménem. Téma bylo rodina a otisky prstu představovaly balonky.

Byli zde ale také zástupci neziskových organizací, bez nichž by tento slavností den nebylo možné zorganizovat,  Volonté Czech, o.p.s., kteří jsou nositeli projektu „Tady a teď“ v rámci něhož se mohl Den s rodinou zorganizovat. Přijeli ovšem také například zástupci Yellow Ribbon Run – uteč předsudkům.

Mini rozhovor s vedoucí oddělení výkonu trestu pro objekt Otevřené věznice Jiřice a zároveň tiskovou mluvčí Hanou Prokopovou

Jak často tuto akci pořádáte?
Bývá to zhruba jednou do roka. Jako věznice nejsme nositelem, jsme realizátorem. Tuto akci je zapotřebí finančně podpořit. Takže neziskové organizace, ať je Volonté, nebo Mezinárodní vězeňské společenství jsou nositelé projektů v rámci něhož je možné zrealizovat buď Den s dítětem nebo Den s rodinami, jako je dnes.

Navštivte Hotel Žižkov… Mozaika příběhů a prvorepublikový zločin

 

Jaký je o rodinný den zájem?
Řekla bych, že zájem je velký jak ze stran rodin, tak ze stran odsouzených. Musíme opravdu dobře vybírat, musí to být odsouzený, který si pečlivě plní všechny své povinnosti a musí to být odsouzený, který je v kontaktu se svou rodinou a se svými dětmi. Dneska tady máme i odsouzené z vysokého a středního stupně zabezpečení, to jsou ti, kteří běžně realizují návštěvy v pevné části věznice.

Co byste vypíchla z programu?
Myslím, že je důležitý společně strávený čas vězňů s rodinami a především s dětmi. Pochopitelně, velký úspěch mělo loutkové divadlo pro děti, byly nadšené. Máme tady ale také zástupkyni z OSPODu z městských úřadů, odborné zaměstnance z věznice, sociální pracovnici, máme tady terapeuta, pro rodinné příslušníky je důležité aby měli možnost zeptat se jak výkon trestu probíhá, nebo možnost konzultace s pracovnicemi OSPOdu. Mnohdy ty rodiny mají totiž nedostatek informací potřebných k tomu, aby přežili tuto náročnou životní situaci, kdy mají rodinného příslušníka uvězněného.

Autor text a foto: Alena Píchlová

Související obrázky:

Napsat komentář