Rozhovory

Jak probíhá výcvik asistenčních psů? Zapojí se i vězni

Věděli jste se že se asistenční psi mohou socializovat také ve věznici? O tom jak běží projekt „Tlapka v dlani“ jsme si povídali s Hanou Prokopovou z věznice ve středočeských Jiřicích na Nymbursku.

Jak dlouho se výchově asistenčních psů věnujete a proč?
Zahájení projektu „Tlapka v dlani“ se datuje od 8.8.2019, kdy byla do objektu otevřené věznice dána k socializaci dvě štěňata zlatého retrívra, budoucích vodicích psů.

Kolik štěňat už prošlo věznicí?
Aktuálně realizujeme již 6.běh uvedeného projektu, věznicí prošlo již 10 štěňat a nyní máme další.

Čtení pejskům, podívejte se, jak se psy z vězení pracuje věznice ve spolupráci s Městskou knihovnou Milovice

Psi se socializují ve věznici. Jedna z fenek navštívila tábor

Jaký to má přínos pro odsouzené?
Tento unikátní projekt propojuje dva zdánlivě neslučitelné světy a to svět vězněných se světem nevidomých. Podstatou projektu je zapojení vybraných vězňů, kteří vykazují velmi dobré chování, do programu výchovy budoucích vodících psů pro nevidomé. V době výkonu trestu mu odsouzení pod dohledem supervizora (odborníka, koordinátora) předávají základní návyky, socializují ho, učí poslušnosti, pečují o jeho základní potřeby a hlavně mu umožňují zakusit blízký vztah s člověkem.

Pro odsouzené má tato zkušenost hluboký a významný dopad na jejich rehabilitaci. Rozvíjí u odsouzených pozitivní osobní kompetence, posiluje to jejich odpovědnost, trpělivost, spolehlivost….. Psi ve věznici pomáhají redukovat napětí mezi odsouzenými. Napomáhají lepší sociální interakci odsouzení, kteří o psa pečují do něj vkládají svoji energii a dalo by se říci, že částečně splácejí svůj „dluh „společnosti. V době, kdy štěně přestupuje po zhruba roční socializaci ve věznici do výcviku, do školy pro výcvik vodicích psů, odsouzený zažívá pocit ztráty někoho, kdo mu byl velice blízký a byl pro něj důležitý. Může se vcítit do pocitů oběti a zažít tak to, co on kdysi způsobil oběti při páchání své trestné činnosti.

Víte v jakém útuku se natáčel Gump?

Dočasný domov pro 60 pejsků i natáčecí místo z Chlapa či Gumpa. Navštívili jsme psí útulek Bouchalka

Jaký je přínos pro psy, jejich budoucí majitele?
V USA odkud je tento projekt převzatý proběhly v minulosti studie, které ukázaly, že pes socializovaný ve věznici má daleko lepší vlastnosti vodícího psa, než pes socializovaný v běžné rodině. Může to být dáno i tím, že odsouzený během výkonu trestu veškerý svůj cit a volný čas věnuje svěřenému štěněti. Tím pádem může být navázán daleko užší vztah mezi psem a člověkem

Jak dlouho u vás budoucí asistenční pes je a co se s ním děje potom kdy od vás odjede?
Štěně je do věznice předáno zhruba v 6-8 týdnech života a stráví s námi čas do svého 1 roku života, poté přechází do školy pro výcvik vodicích psů.

Až vás opustí aktuální štěňata, budete mít nová?
Ano, vzhledem k tomu, že v tomto projektu spatřujeme veliký význam, usilujeme o to, aby projekt běžel dál. Pochopitelně k tomuto potřebujeme nejenom souhlas vedení generálního ředitelství, ale i podporu vedení věznice.

Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová

Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová
Autor: Alena Píchlová
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková
Čtení psům v knihovně Milovice. Pejsi jsou na socializace ve Věznici Jiřice. Foto: Zuzana Kodrlová Zelenková

Související obrázky: