Lifestyle

Svatomartinská husa je klasikou, kdo ale byl svatý Martin?

„Na svatého Martina, kouřívá se z komína“, „na svatého Martina, bývá dobrá husina“ a mnoho dalších pranostik se váže k 11. listopadu. Dodnes každý ví, že svatý Martin by měl přijet na svém bílém koni, peče se svatomartinská husa a pije mladé víno. Kde se ale tento svátek vlastně vzal a proč je jedním z nejslavenějších křesťanských svátků?

Martinovo mládí

Svatý Martin byl římským vojákem, který se narodil roku 316, nebo 317 v provincii Panonie, v dnešním Maďarsku. V Itálii, kam se odstěhoval, se setkal s křesťanstvím, které si velmi oblíbil. V římské armádě získal dobrou pověst a byl povýšen na důstojníka. Kolem roku 334 byl převelen do dnešní Francie k císařským gardistům, kde strávil většinu své vojenské kariéry.

Příběh o plášti

Legenda vypráví, že když se Martin jednoho zimního večera vracel do svého tábora, narazil u brány na skoro nahého žebráka, který jej prosil o almužnu. Přestože Martin u sebe neměl nic krom svého oblečení, rozhodl se, že žebrákovi pomůže. Popadl meč a přeťal svůj důstojnický plášť na dva kusy, jeden pak podal prochladlému žebrákovi, aby se alespoň zahřál. Příští noci pak Martin spatřil Ježíše, který byl oblečen do darované půlky pláště. Ježíš pravil směrem k andělům: „Do tohoto pláště mě oděl Martin, který není pokřtěn“

Martin poustevníkem

Po tomto vidění se Martin nechal pokřtít, odešel z armády a žil jako poustevník, aby měl bohu blíže. Další roky pak působil v rodné Panonii, kde bojoval proti pohanství, odkud nakonec prchl do Itálie, kde žil v ústraní opět jako poustevník. Netrvalo však dlouho a na pozvání biskupa Hilaria odešel do Galie (dnešní Francie). Zde Martin získal vetší množství následovníků a následně přijal vyšší zasvěcení a stal se knězem. Tvrdí se, že v té době již vykonal několik zázraků.

Biskup Martin z Tours

Kolem roku 370, po smrti Biskupa z Tours, byl Martin vysvěcen na Biskupa. Nežil však v biskupském paláci, jak bývalo zvykem, ale s několika mnichy v poustevně, před branami města, ze které časem vznikl velmi významný klášter Marmoutier. Oblékal se do prostého oblečení a žil velmi skromně. Toto jednání však církev neschvalovala, neboť k postavení biskupa nepatřilo, proto byl u mnohých neoblíbený. Naopak u chudých byl velmi oblíben.

Martinova smrt

Dle některých zdrojů Martin z Tours zemřel 8. listopadu 397 a 11. listopadu se konal slavnostní pohřeb, kam proudily zástupy lidí. Martinovy ostatky byly uloženy do krypty, nad kterou v dnešní době stojí Bazilika svatého Martina v Tours. Martinův plášť je pak uchován v královském paláci v Paříži.

A jak je to s husou?

Legendy o huse jsou vlastně dvě. Jedna říká, že když Martin kázal, husy jej natolik rušily, že je za trest nechal upéct. Druhá vypráví o době, kdy měl být Martin jmenován biskupem, ze skromnosti však jím být nechtěl, a tak se ukryl mezi husy, které ho ale svým kdákáním prozradily.

Ať je to s husami jakkoli, vůně při jejich pečení k tomuto dni prostě patří.

 

Související obrázky:

Napsat komentář