Zajímavosti z kraje

Praha po letech zahájí novou obecní výstavbu

Rada hl. m. Prahy dnes projednala návrh veřejné zakázky na výběr zhotovitele pro výstavbu dvou bytových objektů v lokalitě Černý Most. Po dokončení výstavby vznikne 28 bytů, z toho dva byty pro zdravotně znevýhodněné. Návrh bude v dubnu schvalovat pražské zastupitelstvo.

Hlavní město plánuje výstavbu nových městských bytů. Předmětem veřejné zakázky v předpokládané hodnotě 95 milionů korun bez DPH je výstavba dvou bytových objektů na Černém Mostě. Navržené bytové domy mají čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží s podzemními garážemi. V obou budovách bude k dispozici celkem 28 bytů, z toho dva byty zvláštního určení pro občany se zdravotním znevýhodněním. V bytech bude moci bydlet zhruba 84 nájemníků. Součástí stavby budou příjezdové komunikace včetně parkovacích stání pro návštěvníky a potřebná technická infrastruktura.

„Jedná se o první dva objekty městské bytové výstavby na Černém Mostě. Projekt se výrazně zlepšil a je konsenzuálně projednán se starostou městské části. Jsem rád, že začínáme s městskou bytovou výstavbou,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

„Dostupnost bydlení je v současnosti hojně skloňované téma jak v Česku, tak i ve světě. Je to také jedna z priorit současné pražské koalice – chceme zajistit, aby mohli lidé na území Prahy bydlet důstojně. Situace se ale nevyřeší ze dne na den, je potřeba mít komplexní strategii se širokou škálou opatření – jedním z nich je právě obecní výstavba. Ve spolupráci s náměstkem Petrem Hlaváčkem se budeme snažit, aby takovýchto projektů městské výstavby bylo do budoucna mnohem více,“ říká radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Předpokládaná doba výstavby zhotovitelem vybraným ve veřejném řízení je 18 měsíců od zahájení výstavby. Pro tuto investiční akci bylo vydáno stavební povolení v květnu roku 2020, a to na dokumentaci pro změnu stavby před dokončením, která zohledňuje současné standardy, normy a veškerou platnou legislativu.

Související obrázky:

Napsat komentář