Zajímavosti z kraje

Plán rozvoje vzdělávání na Mladoboleslavsku vstoupil do své čtvrté etapy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na roky 2024 a 2025 vznikl v rámci projektu MAP III. Realizace tohoto plánu je jednou ze součástí Projektu MAP v ORP Mladá Boleslav (MAP IV., reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008214). Tento čtvrtý projekt v pořadí se rozběhl v prosinci 2023 a bude končit v prosinci 2025.

Projekt je co do počtu aktivit obsáhlý a zaměřený na spolupráci s různými aktérya cílovými skupinami v regionu. Rozjezd MAP IV. proběhl ve jménu budování spolupráce. Členky realizačního týmu v lednu vyrazili do Národního pedagogického institutu na II. setkání v rámci Spolupráce v území (s IPs Kurikulum). Navázali jsme dále spolupráci s Projektem “Regionální centrum podpory vzdělávání” a s MAP Mnichovohradišťsko především spolupořádáním akcí pro zřizovatele škol a pro školské rady.

Nebuď mediální negramot: Objednejte si kurzy mediální gramotnosti se zkušenými novináři

Pokračovali jsme akcemi pro rodiče a jejich děti „Jak na motivaci cvičení logopedie doma, aneb co můžeme doma hravě procvičovat, aby děti i rodiče logopedie bavila“, „Máme doma předškoláčka“, pro asistenty pedagoga v ZŠ „Práce s třídním kolektivem“ a seminářem pro vedení škol a jejich zřizovatele „Legislativní novinky ve školství“. MAP IV. pro území dále přináší např. setkávání asistentů pedagoga, sdílenou logopedickou podporu, podporu prevence na školách, sdílené edukační pomůcky, aktivity zaměřené na klima ve škole, mindfulness a wellbeing, aktivity zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí a další.

V současnosti budujeme tým odborníků zapojených do různých oblastí projektu. Sestavujeme také pracovní skupiny pro rovné příležitosti, pro financování a pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Pilně už plánujeme i budoucí aktivity, například příměstský tábor pro děti cizinců a logopedický příměstský tábor, inspirativní výjezd do Libereckého kraje pro pedagogy, různé semináře pro zřizovatele
a ředitele škol, asistenty pedagogů, rodiče dětí a žáků a další aktéry ve vzdělávání a další akce.

Cíle projektu:

·       Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

·       Zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území.

·       Zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

Související obrázky: