Zajímavosti z kraje

Organizace pomáhá školám už pět let

Základní a mateřské školy v Mladoboleslavském regionu jistě rády využívaly v uplynulých třech letech podporu ze strany projektu Místní akční plán II. v ORP Mladá Boleslav (MAP II na Mladoboleslavsku). Jeho realizační tým mapoval po celou dobu potřeby škol, komunikoval se všemi zainteresovanými cílovými skupinami (mezi které patří nejen ředitelé a učitelé, v neposlední řadě i rodiče, zřizovatelé, poskytovatelé neformálního vzdělávání), a na základě těchto informací naplánoval a zrealizoval bezpočet aktivit pro školy i veřejnost.

Pro ty, kdo nevědí přesně, o co v MAP II. šlo, zde je malá ochutnávka toho, co se realizačnímu týmu MAP II. povedlo v průběhu tří let projektu, který navazoval na svého předchůdce MAP I. Zaměřen byl na rozvoj kvality vzdělávání dětí a žáků do patnácti let a zahrnoval oblasti včasné péče, předškolního  a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního vzdělávání.

Realizátoři místní akční skupiny Dolní Pojizeří a Svatojiřský les se obraceli na učitele, ředitele, rodiče, zřizovatele i samotné žáky s výzvou k součinnosti a předkládali jim nabídku aktivit, která kladla důraz na to cíleně podpořit školy tak, aby v ní byly šťastné všechny děti či žáci bez rozdílu, aby v ní byli spokojení pedagogové, aby do ní rádi docházeli a s ní ochotně spolupracovali rodiče anebo zřizovatelé škol.

Základem pro výměnu a sdílení zkušeností pedagogů v našem regionu byla platforma pracovních skupin, která znamenala pro realizační tým cenný zdroj informací ohledně potřeb jednotlivých škol. Ty se následně promítaly v rámci přípravy plánu aktivit pro  cílové skupiny. Tak se mohli pedagogové, asistenti, ale také rodiče dětí setkávat u zajímavých témat v rámci mnoha seminářů či webinářů, které si pod svá křídla vzala sdílená logopedka projektu Martina Večeřová.

A co mají dál za sebou?

Inspirativní letní školu pro pedagogy MŠ a ZŠ, příměstský tábor pro děti s odlišným mateřským jazykem, Edu Camp pro děti, mnoho inspirativních exkurzí, scénické čtení Listování, pro veřejnost máme regionální hru „Soutěž s Tondou Výletníčkem“ či Skrytý příběh v Jabkenicích.  Přičteme-li  k tomu podporu škol zaměřenou na nákup sdílených pomůcek, mimořádnou všestrannou pomoc realizačního týmu školám v době opakovaného lockdownu z důvodu koronavirové krize, dále tvorbu analytických a strategických dokumentů, vycházejících z opakovaného zjišťování potřeb jednotlivých škol, jakož i důkladnou evaluaci celé realizace projektu, máme před sebou obsáhlý, ale zároveň čtivý a podnětný dokument pod názvem MAP II. v ORP Mladá Boleslav.

V závěru projektu MAP II. se členové realizačního týmu setkali na informativním setkání s novináři, kde byli přítomní seznámeni s průběhem celého projektu (MAPII.) a jeho klíčových aktivit, které za celé tři roky pro cílové skupiny uskutečnili. A v čem by chtěli v projektu MAP III. následně pokračovat. Toto setkání proběhlo na začátku prosince 2021.

Realizační tým projektu MAP II na Mladoboleslavsku.

MAP II. v ORP Mladá Boleslav, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011114

Související obrázky:

Napsat komentář