Tipy na výletyZajímavosti z kraje

Jedna rodina se natáčí také v Berouně. Pojďme na výlet

Seriál jedna rodina se odehrává a částečně natáčí také v Berouně. Co o tomto krásné středočeské městě víme?

Původní opevnění kolem Berouna se začalo stavět při jeho založení roku 1295 králem Václavem II. a bylo dokončeno v první polovině 14. století. Hradby obíhaly město v délce 1170 metrů a mezi obranné prvky patřily mimo jiné hranolové bašty, kterých se 20 dochovalo do dnešní doby, vodní příkop, jehož hloubka dosahovala až 8 metrů, a parkán, což je prostor před hradbami, který je chráněn další menší zdí či náspem. Stále stojí také původní vstupní brány, Pražská a Plzeňská.

Zásadní požár 

Plzeňská brána je pravděpodobně nejstarší částí městského opevnění a plnila také funkci hlavní městské hlásky, díky své vyšší poloze. Věž doplňoval padací most a spouštěcí mříž. V roce 1735 zde vypukl požár, který stavbu poničil. Tato původně gotická stavba byla později přebudována do stylu baroka. Od dubna do října je možné prohlédnout si i vnitřek brány.

Kvíz: Vyzkoušejte si jak dobře znáte seriál Ulice

Pražská brána stojí přímo u původního brodu přes řeku Berounku, kudy musel projít každý, kdo přicházel z Prahy. Brána byla dle dochovaných zpráv měšťany využívána také jako obecní trezor a příležitostně jako městská věznice. V roce 1845 se brána nacházela v takovém stavu, že radní města uvažovali o její demolici, nakonec ji však nechali opravit.

Dobytí Berouna

Město ve středověku obývalo mnoho zámožných měšťanů, často německého původu, kteří se v dobách Husitských válek přidali na stranu císaře Zikmunda a ten do města vyslal 400 žoldnéřů na jeho obranu. Husité vedli hlavní útok na Pražskou bránu a přilehlé hradby. Přes veškeré mohutné opevnění Berouna ale nedokázala tato posádka společně s domobranou odolat útoku, a tak Jan Žižka z Trocnova po obléhání Beroun 1. dubna 1421 dobyl.

Díky domovní zástavbě, která přiléhala přímo k opevnění, nedošlo k úpravám hradeb a patří tak mezi nejzachovalejší u nás. Rozhodně stojí za prohlídku.

Související obrázky:

Napsat komentář