Zajímavosti z kraje

Děti z lyských a mladoboleslavských škol i školek šířily dobro

Místní akční plán v ORP Lysá nad Labem uspořádal velkou věc. Po interním jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se tamní zaměstnanci pustili do velké dobročinné sbírky pro Domov Mladá a Domov pod lípou Lipník, zájem o sbírku byl nad očekávání velký.

Místní akční plán (MAP) v ORP Lysá nad Labem cílí na školy, na to, aby bylo vzdělávání ještě lepší a aby učitelé měli takové semináře s takovými odborníky, o něž doopravdy stojí. Vede proto několik pracovních skupiny (pro čtenářskou gramotnost, pro matematickou gramotnost a pro rovné příležitosti). V poslední zmíněné skupině má MAP také zástupce domovů, v nichž žijí děti i dospělí s nejrůznějšími druhy mentálního či fyzického postižení.

A právě od těchto zaměstnanců v rámci pracovních skupin přišla poptávka po tom, zda by MAP mohl uspořádat sbírku oblečení, hraček a hygienických pomůcek pro klienty domovů. Jedná se totiž o záležitosti, které nejsou v sociálních službách dostatečně financované a peníze, nebo část peněz na ně klientům a tím pádem i zařízením chybí.

Sbírku MAP začal pořádat už koncem listopadu a běžela přibližně do poloviny prosince. MAP kvůli ní oslovil školy zapojené v projektu a pojmenoval ji: „Děti posílají radost dál“, přičemž nechal na ředitelích škol, zda se se svojí institucí zapojí či nikoli.

V ORP Lysá nad Labem se zapojilo 7 a u spřáteleného MAPu v ORP Mladá Boleslav dalších 6 škol a školek. Ze všech se podařilo vybrat neuvěřitelné množství materiálu, cca 6-7 dodávek věcí, které dále poslouží klientům zmíněných domovů. Akce tedy dopadla nad očekávání dobře.

Strom splněných přání

Další co vzešlo z této pracovní skupiny je akce Strom splněných přání. Ta už byla zacílena na širokou veřejnost. Strom splněných přání má za úkol pomoci klientům zmiňovaných domovů k tomu, aby pod vánočním stromečkem našli dáreček, který opravdu chtějí. Klienti měli šanci své přání napsat, či namalovat, seznam poté dostali zaměstnanci MAP, aby ho mohli šířit dál mezi veřejnost a ta mohla dárečky kupovat, balit a nosit do domovů. Výsledky akce zatím nejsou známy, protože běžela ještě po uzávěrce tohoto článku.

Související obrázky:

Napsat komentář