Rada Středočeského kraje zasedala ve čtvrtek 7. ledna. Přinášíme shrnutí toho nejzajímavějšího.

Rada doporučila zastupitelům pro období 2021-2024 schválit Program Fondu obnovy venkova. Bude v něm celkem 578 milionů korun

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova, který patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek měst a obcí, dnes projednala Rada kraje. „Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na celé čtyřleté období bude podle doporučení vedení kraje činit 578 milionů korun. V letošním roce by tak mohli žadatelé čerpat prvních 50 milionů korun,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Zastupitelé o tomto návrhu rady rozhodnou na svém nejbližším zasedání 25. ledna 2021.

Kraj podpoří výstavbu vodovodů, ČOV i výstavbu kanalizací 

Program na spolufinancování projektů obcí a dobrovolných svazků obcí, které zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou a povedou k výstavbě kanalizací a ČOV, dnes projednala krajská rada. „Celkový objem prostředků alokovaných pro tento účel v krajském rozpočtu pro tento rok bude minimálně 50 milionů korun. Při nejbližší revizi rozpočtu budu navrhovat navýšení na 100 milionů korun, protože nezávadná pitná voda je základní lidskou potřebou,“ říká radní pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). O dotace budou mít města a obce možnost žádat ze Středočeského Infrastrukturního fondu. 

Na vouchery pro středočeské podnikatele půjde letos 12 milionů korun

Celkem 12 milionů korun vyčlenili krajští radní na podporu podnikatelů prostřednictvím voucherů. Pomáhat budou především ve fázi vývoje produktu nebo řešení, ověření tržní poptávky a vstupu na trh, respektive expanze. Každý podnikatel v rámci programu Středočeské podnikatelské vouchery 2021 může získat až jeden milion korun.

Středočeská platforma pro inovace (PLATINN) pomůže firmám v rozvoji

Rada Středočeského kraje rozhodla o vyčlenění 1,5 milionu korun pro program PLATINN, jehož vyhlašovatelem je Středočeské inovační centrum (SIC). Jde o nástroj, který funguje na partnerství malých a středních firem, externích expertů a SIC. Usnadňuje firmám odhalení inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucí k růstu firmy a rozvoji regionu.

Zastupitelé schválí peníze pro Středočeská sportovní centra na svém lednovém zasedání 

„O finančních prostředcích na podporu a činnost Sportovních center mládeže (SCM) ve výši 28,4 milionů korun budou, jak jsme slíbili, zastupitelé rozhodovat ještě tento měsíc,“ řekl po dnešním jednání rady radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).  Spolu s náměstkem pro finance, dotace a inovace Věslavem Michalikem (oba STAN) dali tento veřejný slib v prosinci roku minulého.