Lifestyle

Tři králové, poslední svátek vánoční

Svátek tří králů, který se slaví 6. ledna je u nás spjat hlavně s odstrojováním stromečku, koledováním s nápisy K†M†B† na domech a charitativní tříkrálovou sbírkou. Tato sváteční tradice se vyvíjela více jak dva tisíce let. Její základ vychází z biblického příběhu o narození Ježíše Krista. Tři králové, označováni také jako mágové, či mudrci z východu navštívili Ježíše krátce po jeho narození a přinesli s sebou darem zlato, kadidlo a myrhu.

Legenda o třech králích a Matoušovo evangelium

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Proroctví, že z rodu Jákobova se zrodí hvězda, nový král Izraele, je přimělo vydat se na cestu. V té době zemi vládl král Herodes, kterého se tito cestovatelé ptali na cestu. Herodes je poslal na cestu do Betléma, aby mu následně předali zprávu, kde se tento nový král nachází. Po nalezení Ježíše za pomoci Betlémské hvězdy, se mudrci budoucímu králi poklonili a předali mu své dary. Na pokyn ze snu, se rozhodli nepředat Herodovi zprávu, kde se Ježíš nachází, a vyhnout se na zpáteční cestě Jeruzalému obloukem. Král Herodes se rozlítil a rozkázal vyhledat a usmrtit všechny chlapce do věku dvou let, aby nebylo ohroženo jeho postavení krále. Josef, Ježíšův otec, měl ve snu také zjevení, které ho přimělo společně s Ježíšem a Marií, Ježíšovou matkou, odcestovat do Egypta, aby se vyhnuli Ježíšovu zabití. Až po Herodově smrti se mohli vrátit zpět do Izraele.

Koledníci u nás

Jména Kašpar, Melichar a Baltazar se častěji používají až přibližně od 7.století našeho letopočtu, kdy se začaly objevovat v lidových vyprávěních. Dodnes je připomínají koledníci obcházející domy, kteří připisují na dveře K†M†B† (nebo latinský ekvivalent C†M†B†). Křížky za písmeny jsou mylně vysvětlovány jako plus, značí však tři kříže za každého z nejsvětější trojice, a tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. Dokonce se liší také výklad písmen, někdy jsou brána jako iniciály tří králů, jindy jako latinské požehnání příbytku, tedy „Christus mansionem benedicat – Kristus ať příbytku žehná“. Na některých místech se dochovala také tradice Tříkrálového průvodu, který z pravidla končí u jesliček, kde se hraje dobové představení. Od roku 2000 je tento čas také spjat s tříkrálovou sbírkou, což je největší charitativní akce u nás a výnos putuje na pomoc lidem v nouzi. Letos z důvodu zhoršení epidemiologické situace nebude pořádán charitativní průvod a koleda bude přesunuta do online prostředí.

Informace a možnost darovat naleznete zde: Tříkrálová sbírka.

Koleda Tří králů

My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví přejeme Vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Nám třem se hvězda zjevila,
která jak živa nebyla.

Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně sedlali.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

Hrdě se k tomu hned přiznám,
že já jsem mouřenínský král.

A já černej vystupuju
a Nový rok Vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok Vám vinšujem.

Přebývejte s Kristem Pánem
až na věky věkův Amen.

 

 

Související obrázky:

Napsat komentář