1. Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku