FotoreportážeZajímavosti z kraje

Poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem. Přijďte do kostela Panny Marie v Praze

Rozloučení veřejnosti s Karlem Schwarzenbergem (dle rodové tradice Karlem VII. ze Schwarzenbergu) uspořádala jeho rodina v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze.

Uzavřená rakev se zesnulým KarlemSchwarzenbergem, který byl rovněž i rytířem řádu, je vystavena od středy 6. dopátku 8. prosince, vždy od 12 do 22 hodin. Čestnou stráž u rakve drží čeští skauti a členové armády. Ostatky budou následně převezeny do katedrály svatýchVíta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde proběhne pohřeb se státnímipoctami.

Romantická komedie, ale i s hmyzí miss a Oktoberfestem: Přijďte »zapomenout« na Shakespeara

Kostel Panny Marie pod Řetězem vPraze je součástí areálu, kde řád maltézských rytířů sídlí od 12. století.

Charitativní sbírka

Zajímavou shodou okolností je, že zde bylo v roce 1378 vystaveno před pohřbemtělo českého krále Karla IV. Lucemburského, kterého mezi své předky počítá irod Schwarzenbergů. „Ochrana víry a službapotřebným“ je heslem řádu maltézských rytířů a jedním z přání Karla Schwarzenberga,uvedeným v jeho poslední vůli, je sbírka na podporu charitativní činnosti Českéhovelkopřevorství a pomoc válkou zasažené Ukrajině, namísto případnýchkvětinových darů. V kostele Panny Marie pod řetězem budou mít smuteční hosté možnost jeho přání vyplnit prostřednictvím příspěvku na místě. Organizátoři prosí, aby smuteční hosté v kostele nezapalovali svíce.

20231206_113355

Obrázek 1 z 52

Po celou900letou historii řádu je jeho hlavním posláním pomoc lidem v nouzi –nemocným, osamělým či jedincům na okraji společnosti. Maltézští rytíři patří v současnosti mezi významné humanitární organizace na světě. Řád disponuje mezinárodní působností, na úrovni jednotlivých států však vystupuje samostatně. V Čechách naplňují Maltézští rytíři své poslání mimo jiné prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc (druhý největší poskytovatel služeb osobní asistence pro seniory v ČR) a díky dobrovolnické organizaci Česká maltézská mládež. Řád je také zřizovatelem tří škol. 400 let sepětí rodu Schwarzenbergů a maltézských rytířů Suverénní řád maltézských rytířů je katolický řád, do něhož často vstupovali členové evropských šlechtických rodin. Rod Schwarzenbergů je duchovně propojen s řádem maltézských rytířů již od počátků působení Schwarzenbergů v Českých zemích v roce 1650.

Zabavovaání majetku

Jeho rodinní příslušníci se tradičně stávali členy řádu. Někteří z nich se dokonce mimořádným způsobem zasloužili o jeho rozkvět. Například otec zesnulého českého politika Karla Schwarzenberga, Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu, získal v roce 1959 titul prezidenta regentské rady velkopřevorství českého. Ze svého titulu získával nové členy v exilu a provedl maltézský řád úskalími německé okupace a komunistického režimu. Po roce 1948, kdy v Československu docházelo k likvidaci řeholních domů, komunisté stejně jako nacisté, zabavili majetek Českého velkopřevorství.

V prosinci do divadla. Podívejte co nabízí to v Mladé Boleslavi

Část české šlechty donucená k emigraci se shromáždila kolem regenta Českého velkopřevorství Karla VI. knížete ze Schwarzenbergu, který měl velkou zásluhu na tom, že řád přežil a zůstal zachován. Pro maltézské rytíře a řádové dámy je proto velkou ctí mít možnost zorganizovat toto posledn rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, svým členem, velkým podporovatelem a přítelem.

*zdroj historických faktů: PhDr. Milan Buben, PhD.

Fotografie: www.iboleslav.cz

Související obrázky: