Zajímavosti z kraje

LEADERFEST se vydařil. Účastníci odjížděli nadšení a nadupaní informacemi

V uplynulém týdnu se v Kutné Hoře odehrál LEADERFEST. Šlo o setkání Místních akčních skupin (MAS) z celé České republiky. Jejich zástupci měli jedinečnou možnost seznámit se s úspěšnými projekty, inspirovat se a tuto inspiraci přivést domů, do svého území, kde dobré myšlenky a nápady mohou účastníci dále rozvíjet a zavádět také do své praxe.

Akce trvala skoro celý týden. Od úterý 21. září do čtvrtka 23. září. Každý den měl trochu jiný program. Zatímco úterý bylo především o přípravě operačních programů a zapojení MAS do jejich realizace v období 2021-2027, ve středu na všechny účastníky čekala řada workshopů.

Právě na workshopech a exkurzích si mohli vyměňovat poznatky, zkušenosti a především příklady dobré praxe, které jim budou do budoucna užitečné. Největší blok přednášek a workshopů se odehrál odpoledne. Témat bylo mnoho: Mas blíže občanů, Leader v podnikání, Leader v péči o krajinu, Leader v péči o lidi, Leader ve vzdělávání a Cesty spolupráce.

Na jednotlivých přednáškách se vystřídala řada řečníků přímo z jednotlivých masek, ale také různé významné osobnosti z celé České republiky. K řečnickému pultíku se postavil třeba prezident aquaponických farem a farmář Michal Fojtík, nebo zástupci různých firem, které se zabývají zaměstnáváním handicapovaných (Lemanta), či poskytováním nábytku a dalších věcí do domácnosti sociálně slabším lidem (kabinetcb.cz).

Mezi ranní a odpolední částí pak účastníci akce mohli vyrazit na trh na Palackého náměstí. Trh představil regionální produkty z okolí. Ať to byly různé dobroty nebo místní výrobky vhodné do domácnosti či k dekoraci. Ve čtvrtek pak měli všichni možnost vyjet za úspěšnými projekty a podívat se na ně zblízka.

LEADERFEST 2021 byl festivalem úspěchů metody LEADER, který se opravdu vydařil.


Metoda LEADER je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie od roku 1991. Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Metoda je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a to na základě principu zdola-nahoru.

LEADERFEST/zdroj: LEADERFEST

Obrázek 1 z 23

LEADERFEST/zdroj: LEADERFEST

Související obrázky:

Napsat komentář