Lifestyle

Svatý Mikuláš, skromný křesťan se zlatým srdcem

Na návštěvu Mikuláše s andělem a čertem se těší, či se jí bojí, snad všechny děti. Večer 5. prosince obchází Mikuláš se svým doprovodem domy, a ptá se dětí, zda byly předešlý rok hodné. Pokud ano, což si ověří ve své knize, obdaruje je sladkostmi, či malými dárky, a naopak za jejich zlobení děti získají uhlí, či brambory. Tento večer je v podstatě malou přípravou na blížící se Vánoce a stal se nezpochybnitelnou tradicí. Tuto trojici můžete potkat nejen v ulicích, ale také v nákupních centrech, školách, farnostech, mikulášských besídkách a jinde.

Biskup z Myry

Svatý Mikuláš se narodil v řeckém přístavním městě Patara, někdy kolem roku 270. Je známo, že Mikuláš byl skromným a dobrosrdečným mužem, který nezištně pomáhal ostatním. Po smrti svého otce získal velké dědictví, které využil ke konání dobrých skutků. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře, dnešním tureckém Demre.

Pronásledován a mučen

Brzy po jeho jmenování biskupem začalo pronásledování křesťanů Galeriem Valeriem Maximinem a Mikuláš byl uvězněn a mučen. Ani věznění a trýznění jej od křesťanské víry neodradilo a v roce 325 vystoupil na Nicejském koncilu. Zde se tvrdě postavil proti ariánství, což je odnož křesťanství, která popírá božství Ježíše Krista. Zemřel 6.prosince mezi lety 345 – 352. Více se bohužel o jeho životě s jistotou neví. 

Mikulášův hrob a osud Myry

Svatý Mikuláš byl původně pohřben v Myře, nicméně za vlády Alexia I. se Byzantská říše potýkala s útoky nájezdníků. Když město dobyli Seldžukové, rozhodli se italští námořníci, že nemohou ponechat ostatky jednoho ze svatých v rukou muslimů. Zaútočili na město s cílem získat je zpět pro křesťanský svět. Ostatky Mikuláše odvezli do Bari v jižní Itálii. Prázdný sarkofág se v Demre nachází do dnešních dní. Část antického města Myra byla bohužel pohlcena nánosy řeky, která nese stejný název, jako turecké město Demre.

Legenda o třech šlechtických dcerách

Tato legenda je jednou z nejstarších, které se o svatém Mikuláši dochovaly, a to v několika podobách. Jedna z nich vypráví příběh o zchudlém šlechtici, který neměl majetek na věno pro své tři dcery a tak rozhodl, že si na něj musí vydělat samy v jednom z veřejných domů. Mikuláši se jejich osudu zželelo a vhodil oknem každé po jednom sáčku s penězi. Z toho důvodu se svatý Mikuláš zobrazuje se třemi zlatými jablky na knize. Na této legendě je také založena tradice nadílky.

 

 

Související obrázky:

Napsat komentář