Zajímavosti z kraje

Ochránci bojují za květnaté louky. Mohly vymizet

Tradiční program Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) na zachování a obnovu květnatých luk v ČR přechází díky podpoře z Norských fondů do celostátního měřítka. Jeho cílem je najít v jednotlivých regionech druhově bohaté louky a vytvořit z nich osiva. Ta pomohou vzniku dalších druhově bohatých kvetoucích luk, ale zvýší i pestrost trávníků ve městech.    

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů – tak zní název nového projektu ČSOP, který byl podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů. A proč je tento projekt potřeba? Během druhé poloviny minulého století došlo k rozorání podstatné výměry luk a pastvin. V posledních 30 letech byly mnohé plochy opět zatravněny, jenže převážně semennými směsmi pouze několika druhů trav a jetelů. Na takto obnovených loukách tak marně hledáme kopretiny, zvonky, šalvěje, třepetající se motýly a další obyvatele z říše hmyzu. ČSOP se proto rozhodl začít hledat cesty k nápravě.

Projekt má za cíl vyzkoušet různé technologie sběru semen. K tomu budou po celé ČR vybrány zdrojové lokality, na kterých budou různými metodami získávána semena k zatravnění. Vědci zároveň na několika pokusných plochách otestují úspěšnost takto získaného osiva. Nabyté vědomosti budou následně šířeny mezi odbornou i laickou veřejnost. S vědeckou stránkou projektu pomohou ČSOP partneři Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Masarykova univerzita Brno, s technickým zajištěním projektu zase Agrostis Trávníky, s.r.o., ZO ČSOP Bílé Karpaty a ZO ČSOP Vlašim. Pro výměnu zkušeností má ČSOP i zahraniční partnery – Western Norway University of Applied Sciences a Bratislavské regionálne ochranárske združenie. 

ČSOP se loukami zabývá již od roku 1998, kdy založil program Obnova květnatých luk. Regionální směsi semen se nicméně zatím stále využívají pouze lokálně s výjimkou Bílých Karpat, kde bylo díky práci ZO ČSOP Bílé Karpaty během posledních dvaceti let zatravněno regionálním osivem již přes 600 hektarů. 

Projekt bude končit v roce 2024, obnova luk regionálními směsmi v programu ČSOP však zůstane i poté. Vypadá to tedy, že naše louky čekají pestřejší zítřky. 

Související obrázky:

Napsat komentář