Ohrožené dítě volá svým chováním o pomoc. ZŠ TGM navštívili zástupci UNICEF, MŠMT a SOFA 

Během dvou a půl hodinového jednání se ukázalo, jak zásadní je školní sociální práce a koordinace odborníků podílejících se na pomoci ohroženým dětem. Do projektu Signály realizovaném organizací SOFA s podporou UNICEF je zapojena také Základní škola TGM, která setkání hostila.